CENNÍK SLUŽIEB 

Vždy sa snažíme s klientom čo najviac komunikovať a ceny vyhotovujeme po konzultácii individuálne so zákazníkom, po vykonaní obhliadky alebo dopredu telefonicky.

Ku každej práci je účtovaný výjazd podľa platného cenníka:

Havarijná služba :

– Cena sa skladá z fixného poplatku za výjazd a za čistenie kanalizácie podľa počtu vyčistených metrov alebo prípadne ďalších potrebných úkonov.
– Pokiaľ sa cenník nedá definovať univerzálne tak sa snažíme cenu prispôsobiť reálnemu rozsahu prác, pri prácach vieme poskytnúť aj zľavu, no niektoré práce si vyžadujú aj príplatky kvôli časovej a technickej náročnosti.
– Naplánovaný výjazd v čase od 8:00 – 16:00 ( fixná cena za výjazd a za každý začatý meter čistenia alebo monitoringu potrubia).
– Príplatky: za výjazd po 17:00, víkendy, sviatky, hodinová sadzba aj v závislosti od zanesenia kanalizácie alebo vykonávanej služby.

Zľavy:

– Pri kombinácii rôznych služieb (napr. čistenie a kamera poskytujeme zľavy)
– Pri prácach väčšieho rozsahu ceny dohodujeme individuálne
– Kombinácia kamera a trasovanie kanalizácie

Krtkovanie mechanické: Fixná cena za krtkovanie v bytových bjektoch a rodinných domoch do 10m.

Tlakové čistenie potrubia: Fixná cena za výjazd do 10m čistenia, nad 10m každý začatý meter čistenia potrubia.

Cena sa určí podľa počtu metrov čistenia, priemeru potrubia a zanesenia a paušálny poplatok za výjazd.Všetky ostatné služby po obhliadke práce alebo po telefonickom dohovore.

Cenník ostantých služieb – individuálne po obhliadke (vypracovanie cenovej ponuky).

0908 359 697

V prípade poruchy nás neváhajte kontaktovať